Scotia Plaza

  Scotia Plaza
  Courtesy of WZMH Architects.
  Scotia Plaza
  Courtesy of WZMH Architects.
  Scotia Plaza
  Courtesy of WZMH Architects.
  Scotia Plaza
  Courtesy of WZMH Architects.
  Scotia Plaza
  Courtesy of WZMH Architects.
  Scotia Plaza
  Courtesy of WZMH Architects.
  Scotia Plaza
  Courtesy of WZMH Architects.
  Scotia Plaza
  Courtesy of WZMH Architects.
  Scotia Plaza
  Courtesy of WZMH Architects.
  Scotia Plaza
  Courtesy of WZMH Architects.
  Scotia Plaza
  Courtesy of WZMH Architects.
Scotia Plaza
Courtesy of WZMH Architects.
Scotia Plaza
Courtesy of WZMH Architects.
Scotia Plaza
Courtesy of WZMH Architects.
Scotia Plaza
Courtesy of WZMH Architects.
Scotia Plaza
Courtesy of WZMH Architects.
Scotia Plaza
Courtesy of WZMH Architects.
Scotia Plaza
Courtesy of WZMH Architects.
Scotia Plaza
Courtesy of WZMH Architects.
Scotia Plaza
Courtesy of WZMH Architects.
Scotia Plaza
Courtesy of WZMH Architects.
Scotia Plaza
Courtesy of WZMH Architects.

Scotia Plaza

Address 30 King St. W., Toronto

Built 1985

Design Team (1985) Webb Zerafa Menkes Housden; (Ongoing) WZMH Architects

Coordinates 43.649129, -79.379241